niedziela, 1 grudnia 2019

Lalki 16-calowe - porównanie cz. II | 16" dolls - comparison, part II


Tak naprawdę, to porównanie lalek 16-calowych i 17-calowej DeDe Denton. :)

To ta panna w środku, również od Tonnera. Trafiła do mnie niedawno, dzięki Magdalenie. I jak widać od razu dopasowała się do mojego stadka plastiku. 

Kilka zdjęć nowego nabytku, a później już lalkowe porównanie - czyli lalkowe golasy. ;)

Well, it's the comparison of 16" dolls and 17" DeDe Denton to be truth. :)

It's the lady in the middle, made by Tonner. She came to me recently, thanks to Magdalena. And as you can see she matched up to my plastic flock right away.

Few photos of my new doll and then a doll comparison - so be prepared for nude dolls. ;)
W dzisiejszym porównaniu udział biorą (od lewej):
- Tonner Claire's New Look z serii Outlander (ciało RTB-101)
- Tonner DeDe Denton Manhattan Blush (atletyczne ciało)
- Tonner Elizabeth Swan (ciało Tyler) - po moim reroocie

Gdyby ktoś miał ochotę zerknąć na poprzednie porównanie lalek 16-calowych, to zapraszam.

The dolls that are taking part in today's comparison are (from the left):
- Tonner Claire's New Look from Outlander series (RTB-101 body)
- Tonner DeDe Denton Manhattan Blush (athletic body)
- Tonner Elizabeth Swan (Tyler body) - rerooted by me

If you want to take a look on previous comparison of 16" dolls, I invite you.


Już na pierwszy rzut oka widać, że Claire ma bardziej naturalne proporcje. Ma też lepszą ruchomość od dwóch pozostałych lalek. Nadal jednak nie jest w stanie dotknąć dłonią do twarzy, ani położyć ręki na biuście.

Claire ma też największą ruchomość tułowia i głowy. Tu zdecydowanie najgorzej wypada Denton, która głowę ma lekko uniesioną i może ruszać nią tylko na boki. Zero ruchomości góra-dół. Trochę to irytujące.

You can see at first glance that Claire has more natural proportions. She also has better mobility than the other two dolls. However, she is still unable to touch her face or put her hand on the bust.

Claire also has the largest mobility of the torso and head. Denton is definitely the worst, as she has her head slightly raised and can only move from side to side. No mobility at all up and down. A bit annoying.


Chwilowo odstawiłam Swan, ponieważ ją możecie pooglądać w poprzedniej części. 

Staw w biodrach u Claire nie wygląda może najlepiej, ale pozwala na sporą ruchomość tułowia. Pod ubraniami nie widać tego "uskoku", więc wszystko gra.

I temporarily put away Swan because you can watch her in the previous part.

Claire's hip joint may not look good, but it allows considerable mobility of the torso. This part is not visible under the clothes, so it's all right.


Denton siedzi niezbyt ładnie, a jak już wspominałam bardzo mnie to denerwuje, kiedy nie mogę ustawić lalki w eleganckiej pozycji siedzącej.

Za to Claire siedzi super.

Denton seats the way I don't like at all. I mentioned before it annoys me when I can't pose doll in elegant sitting position.

But Claire can seat very nice.Jak widać ciałko Claire ma wiele zalet. Ładnie pozuje, jest pięknie wykonane. Ale. Zawsze jest jakieś ale, prawda? Nie wiem skąd wziął się pomysł na gumowe gatki, ale jednak ktoś to wymyślił.

Cała pupa wykonana jest z gumy. Być może miało to na celu poprawienie ruchomości, może chodziło o wygląd - nie wiem. Jednak ogromnie utrudnia to zakładanie spodni i węższych spódnic (a także bluzek zakładanych od dołu), przy szyciu trzeba pamiętać albo o śliskiej podszewce, albo o lekkim luzie, który umożliwi założenie ubranka. 

As you can see Claire's body has many advantages. It poses well and is beautifully made. But. There is always some but, right? I don't know where the idea came from to make rubber panties but here they are.

The whole bottom is made of rubber. Maybe it was to improve mobility, maybe it was about the look - I don't know. However, it makes it quite difficult to put on pants and narrower skirts (as well as blouses put on from below), when sewing you need to remember either a slippery lining, or a slight looseness that will allow you to put on the clothes.Porównanie dłoni i stóp. Od lewej Claire, Denton i Swan. 

Hands and feet comparison. From the left: Claire, Denton and Swan.I znów na sam koniec wymiary. Wszystkie podane są w centymetrach.
- obwód głowy
- obwód szyi 
- szerokość ramion
- długość ręki od ramienia do nadgarstka
- obwód ramienia
- obwód nadgarstka
- obwód w biuście
- obwód w talii
- obwód w biodrach
- obwód uda
- obwód kolana
- obwód łydki
- obwód w kostce
- długość od kroku do kostki

And the measurments at the end again. All are in centimeteres.
- head circumference
- neck circumference
- shoulders width
- lenght of the arm from shoulder to wrist
- arm circumference
- wrist circumference
- breast circumference
- waist circumference
- hips circumference
- tight circumference
- knee circumference
- calf circumference
- ankle circumference
- lenght from crotch to ankle


poniedziałek, 25 listopada 2019

Światowy Dzień Pluszowego Misia | National Teddy Bear Day


O historii tego święta pisałam co nieco rok temu, więc nie będę się powtarzać. Ponieważ pluszowy miś jest jednak jedną z najpiękniejszych zabawek z dzieciństwa, nie mogłam nie wspomnieć o tym dniu. :)

Dziś Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest po raz 17.

A ja szyję. Nie tyle, ile bym chciała, ale wciąż do przodu. Nie wiem tylko, kiedy dam radę nadrobić i bloga, bo po prostu doba jest za krótka...  

I wrote something about this day's history a year ago, so I won't repeat myself. But, Teddy Bear is one of the most beautiful toys from childhood so I had to mention this day of course. :)

National Teddy Bear Day is celebrated for the 17th time this year. 

And I am sewing. Not as much as I would like, but still forward. I just don't know when I will be able to catch up with the blog. The day is just too short...

sobota, 23 listopada 2019

Evangeline Ghastly - porównanie cz. II | Evangeline Ghastly - comparison part II


Ponad rok temu zrobiłam pierwsze porównanie panien Ghastly. Teraz dołączyła trzecia przedstawicielka tych lalek, winylowa panna An Unfortunate Life.

Jest mniejsza od pozostałych dwóch rodzajów lalek, ma 17 cali. Jest też drobniejsza i ma delikatniejsze rysy twarzy. Jedno zdjęcie dla przypomnienia jak pięknie prezentuje się w swoim stroju, a później już lalkowa golizna. ;)

More than a year ago I made the first comparison of Ghastly ladies. Now I have third doll from this group, vinyl lady An Unfortunate Life.

She's smaller that two other types of these dolls, she has 17". And she's also finer and has more delicate facial features. There is one photo to remember how wonderful she looks in her outfit. And then - dolly bareness. ;)


Najpierw porównanie wszystkich trzech typów ciałek. I zakresu ruchu rąk. 

Pierwsza z lewej - żywiczna Dark Smile (Meluzyna). Następnie winylowa (pomożecie z imieniem?) i ostatnia plastikowa Midnight Waltz (Barakuda). 

Jeśli chodzi o ruchomość rąk - zdecydowanie najlepiej wypada plastikowe ciałko. Żywica jest w stanie dotknąć do twarzy, ale trzeba rękę zablokować - jeśli ześlizgnie się z policzka, to leci w dół. 17-calowa panna nie jest w stanie dotknąć twarzy, ba! Nawet nie sięgnie głowy.

At first comparison of all three types of bodies. And arm movement.

First from the left - resin Dark Smile (Melusine). Next vinyl one (will you help with the name?) and the last is plastic Midnight Waltz (Barracuda).

About arms movement - the plastic body is the best. Resin is able to touch her face but you have to block the hand. If it slips from the cheek, it falls down. And the 17" lady can't touch her face. Well, she can't even touch her head.Największy zakres ruchu głowy ma lalka z żywicy. Plastikowa bardzo porównywalnie. Winylowa zaś w miarę dobrze pozuje na jedną stronę, w drugą nie mogę głowy wcale ułożyć tak, jak bym chciała. Być może to kwestia naciągu gumek.

The largest range of head movement has resin doll. The plastic one has it very similar. But the vinyl one can pose well only on one side. I can't set her head on the other side as I want to. Maybe it's because of the wrong tension of the elastics.


Ano tak. Winylowa Evangelina jest złożona podobnie jak lalka bjd. Na gumkach. Można je zobaczyć w stawach ramiennych i udowych.

Well yes. Vinyl Evangeline is made similar to BJD's. With the elastics. You can see them in the shoulder and femoral joints.


Za to kolana i łokcie są dziwnym tworem, którego do końca nie rozumiem. Jakoś musi przechodzić przez nie ta guma, ale jak - nie mam pojęcia. 

The knees and elbows are very strange formation I don't understand to be truth. The elastic has to go through them somehow - but I have no idea how.


Lalka jakoś siedzi. O założeniu nogi na nogę nie ma w ogóle mowy.

The doll sits like this. But there is no way she can cross her legs.


Wspomniane gumki nie są tak naprawdę udanym rozwiązaniem. Winyl jest zbyt miękki i z upływem czasu wygina się pod wpływem ich naciągu. Zwróćcie uwagę na prawy łokieć - jest już dosyć mocno zniekształcony. Natomiast lewe ramię jest pofałdowane. Na szczęście nogi ma jeszcze proste. 

The elastics I wrote about are not a good solution at all. Vinyl is too soft and it bends over time because of their tension. Look on the right elbow - it's deformed. Ad the left arm is wrinkled. Luckily she still has her legs straight.Porównanie dłoni i stóp. Od lewej: winyl, plastik, żywica.

Comparison of hands and feet. From the left: vinyl, plastic, resin.Jeszcze raz rzut oka na wszystkie trzy panny.

One more look at all three ladies.


I na sam koniec wymiary. Wszystkie podane są w centymetrach.
- obwód głowy
- obwód szyi 
- szerokość ramion
- długość ręki od ramienia do nadgarstka
- obwód ramienia
- obwód w biuście
- obwód w talii
- obwód w biodrach
- obwód uda
- obwód kolana
- obwód łydki
- obwód w kostce
- długość od kroku do kostki

And the measurments at the end. All are in centimeteres.
- head circumference
- neck circumference
- shoulders width
- lenght of the arm from shoulder to wrist
- arm circumference
- breast circumference
- waist circumference
- hips circumference
- tight circumference
- knee circumference
- calf circumference
- ankle circumference
- lenght from crotch to ankle


Mam w planach kolejne porównanie, lalek 16-calowych. Z Claire i... kimś jeszcze. ;)

I have plans to make another comparison of 16" dolls. With Claire and... someone else. ;)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...