środa, 20 czerwca 2018

Trio

Ostatnia laleczka z trio do renowacji, która do mnie przyjechała jest już odświeżona i ubrana. 

Last doll from the trio to renovation that arrived to me is already refreshed and dressed.


Zdjęcie z dnia przyjazdu. Bidulka była nieco zakurzona.

Photo from the arrival day. Poor thing was a little bit dusty.


Trochę moczenia i szorowania zdziałało cuda. Włosy odzyskały dawny blask. Są mięciutkie i puszyste.

A little bit of soaking and scrubbing worked wonders. Hair restored their old shine. They are soft and fluffy.

Pozostały tylko odbarwienia na paluszkach i czarne kropeczki na buzi. Miałam nadzieję, że zejdą po zastosowaniu żelu Benzacne lub innych domowych metod. Ostatecznie po dwóch tygodniach prób poddałam się. Guma jest stara i obawiam się, że wszelkie drastyczniejsze sposoby mogłyby ją po prostu uszkodzić. Na szczęście trzeba się dobrze przyjrzeć, aby je zobaczyć. Dwa zdjęcia poniżej mają mocno podciągnięty kontrast, aby uwidocznić zmiany - w rzeczywistości nie są aż tak wyraźne.

Only discolouration on figers and black dots on a face didn't wash out. I had hope that they wash away after using Benzacne gel or other home remedies. Finally after two weeks of trying I gave up. Rubber is old and I'm afraid that any more drastic methods would damage it. Luckily you really have to take a good look to see all these changes. Two phoos below have changed contrast (a lot) to show the discolouration and dots - in real they are not so visible.Sukienka uszyta, butki zrobione. Sami oceńcie - czyż nie jest to śliczna pamiątka z dzieciństwa? :)

Dress sewed, shoes made. Judge it yourself - isn't she a beautiful childhood reminder? :)A tu całe trio. :) Gotowe do spakowania i odesłania do ich właścicielki. 

The whole trio together. :) Ready to pack and send to their owner. 


Oczywiście zdjęcia "przed i po".

"Before and after" photos, of course.

Handmade doll clothes


środa, 13 czerwca 2018

Pochmurny poranek | Cloudy morning

Ostatnie kilka dni jest w mojej okolicy dosyć deszczowe, burzowe i pochmurne. Choć ja się cieszę, bo ogród potrzebował wody po ostatnich suszach. Zresztą dziś już powoli zaczyna wyglądać słońce.

Ponieważ trzecia laleczka z trio do renowacji nadal jest w trakcie wywabiania plam z gumy i nie mam jak na nią uszy ubranka, zajęłam się czymś innym. Oczywiście dla moich panien Ghastly. Cała ich garderoba znów poleciała w świat, więc trzeba było uszyć coś nowego na następną sesję. Mimo chmur za oknem powstały letnie, zwiewne sukienki i odpowiednia do nich biżuteria. 

Po nocnym deszczu trawa była wciąż mokra, a ja po pierwsze nie posiadam kaloszy dla lalek, a po drugie i tak nie pasowałyby do kreacji. Obie Evangeliny wystąpiły więc boso, ale im to na szczęście nie przeszkadza nic a nic. :)

Last few days is rainy, stormy and cloudy in my region. But I'm glad because my the garden nedded water after drought that we had lately. And today sun is starting to show up.

Third doll from trio that came to me for renovation is still in the middle of fetching out stains from rubber and I can't sew clothes for her. So I kept busy myself with something else. Of course for my Ghastly ladies. All their wardrobe flew into the world, so I had to sew something new for another session. Despite clouds outside the window ethereal summer dresses and matching jewellery emerged.

After night rain grass was still wet but first of all I don't have wellingtons for dolls and even if I had they wouldn't match the dresses nonetheless. So both Evangelinas appeared bare foot. But luckily they are ok with that. :)

Evangeline Ghastly

Handmade dress and jewellery for Evangeline Ghastly


Handmade clothes for Wilde Imagination dolls

Beaded jewellery for dolls


Sukienki mają podszewki i halki, a zapinane są na zamek.

Dresses have zippers and are lined, there are underskirts.


Evangeline Ghastly


Wilde Imagination

Zaczyna się czas kwitnienia fuksji. Znów będzie dużo kwiatowych sesji. :)

Time of blooming fuchsias begins. There will be a lot of flower sessions. :)

Dress and jewellery for Evangeline Ghastly


Wszędzie krople deszczu.

Raindrops everywhere.


Evangeline Ghastly


Sea blue dress for doll

Floral dresses for dolls

niedziela, 10 czerwca 2018

Motylki | Butterflies

Sukienka dla malucha (choć tylko z wyglądu - bo jak na moje standardy to ogromna lalka) gotowa. I buciki też. :) Mogę Wam ją dzisiaj zaprezentować.

Dress for the little one (althoug it's a huge doll as for my standards) is ready. And also the shoes. :) I can show her today to you.


Tak się zaczęło.

This is how it begined.


Kiedy odczepiłam głowę moim oczom ukazał się okropny widok. Jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy w reanimacji lalkowej - zwietrzała, pokruszona na pył i lepiąca się do wszystkiego stara gąbka. Mój pierwszy odruch to "wyrzucić korpus", uwierzcie.

When I detached the head I saw terrible sight. One of the most gross things in dolls' reanimation - degraded, crushed to dust and sticky old sponge. Belive me, my first thought was "throw the body right now".


Udało mi się jednak całkowicie ją wysypać, ale nie obyło się bez wyprucia kończyn.

I managed to throw everything out but I had to rip out the limbs.


Po namaczaniu gumowych części i wypraniu brzuszka lalka odzyskała kolory.

After soaking rubber parts and wahing the belly doll had her colour again.


Schła 3 dni. Mimo tych upałów, które teraz u mnie panują. Maleńkie otworki w gumowych membranach kończyn skutecznie utrudniały wyparowaniu wody z rączek i nóżek. Kiedy już wyschła, wzięłam się za zszywanie.

She was drying 3 days. Despite the heat that is in my place. Small holes in the rubber membrains of the limbs where a real obstacle to let the water waporate from legs and arms. When she was finally dry I started sewing.W jednej nóżce brakowało tej gumowej zasłony, więc uszyłam zastępczą, aby wypełnienie nie wpadało do środka.

One leg lacked the rubber membrain so I sew something to replace it so the filling won't go inside.


Bobas znów w całości. Jak dobrze, że teraz mamy sylikonowe wypełnienia, a nie gąbki. ;)

Baby as a whole doll again. It's so great we have silicon filling instead the sponge now. ;)


Sukieneczka i buciki.

Dress and shoes.


I zdjęcie "przed i po".

And the photo "before and after".


Została mi jeszcze jedna i wszystkie wrócą do swojej właścicielki. :)

I have one left and all of them will go back to their owner. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...